shutterstock_720284965-scaled

ביטול חקירת משטרה אינו מצדיק תביעת לשון הרע

שופט בית המשפט למשפחה בתל אביב, יחזקאל אליהו, קבע בפסק דינו שהותר לפרסום, כי סגירת חקירה ע”י המשטרה אינה מעידה כי מדובר בעלילת שווא.

לאחרונה קמו תביעות נזיקיות כפטריות אחר הגשם בגין תלונות שהגישו נשים נגד בעליהן על הטרדה/ אלימות פיזית או נפשית ותלונות אלו נסגרו במשטרה ללא העברתם לפרקליטות לצורך הגשת כתב אישום. פסק דין זה החזיר עטרה ליושנה והבהיר באופן חד משמעי שגם אם הוגשה תלונה נגד אדם וזו נסגרה במשטרה ללא כתב אישום, אין הדבר מהווה עילה לתביעה נזיקית תחת החוק איסור לשון הרע, ביהמ"ש הבהיר היטב כי על מנת לכסות תחת חוק זה, יש תחילה לעמוד בקריטריונים כי מדובר בתלונת סרק ובכן עצם העובדה שתלונה נסגרה במשטרה ללא העברתה לפרקליטות אינה מהווה ראייה להגשת תלונת סרק שכן יש לבחון אי מתי נסגרה התלונה, מאיזו סיבה נסגרה וגם במקום שנסגרה התלונה "בהיעדר אשמה" עדיין אין הדבר מהווה לשון הרע כשלעצמו ויש צורך להוכיח דבר מה נוסף כגון כוונה להגשת תלונת סרק. מה שלא הצליח במקרה זה להוכיח התובע.

דילוג לתוכן