shutterstock_626698901

כיצד בוחרים את ההסכם המתאים עבורכם?

כיצד ניתן לבחור ולדעת איזה הסכם מתאים לכם, האם הסכם ממון או האם הסכם חיים משותפים?

ראשית, אם אתם בני זוג אשר עתידיים להינשא, ההמלצה עבורכם היא חד משמעית לערוך הסכם ממון, קרי, הסכם אשר יסדיר את כל הרכוש אשר נצבר לכם בטרם החתונה וכמובן יסדיר את חלוקת הרכוש העתידי במקרה ותפרדו.

באם אין בכוונתכם להינשא האחד לשני מסיבה כזו או אחרת אז כמובן שהמלצתי היא לערוך הסכם חיים משותפים שאליו כפי שהסברתי במאמר הקודם ניתן להכניס את כלל ההיבטים הזוגיים והרכושיים שברצון בני הזוג להסדיר מבעוד מועד,

חשוב כמובן לשים דגש על ההיבט הרכושי ולהשתמש בהסכם על מנת למנוע מחלוקות עתידיות בעת פרידה במידה ותהיה.

לסיום, דגש אחרון, הסכמים מסוג זה הם כמו חליפה, כל זוג צריך לתפור את ההסכם בהתאם למידותיו, בהצלחה לכולם!

דילוג לתוכן