תחומי התמחות

מזונות ילדים / אשה

בבית המשפט למשפחה – דמי המזונות נקבעים כדלקמן:

באשר לילדים בגילאי 6 עד 18, דמי המזונות נקבעים על בסיס 3 עקרונות:

  1. היקף הסדרי השהיה של ההורים עם ילדיהם.
  2. כושר השתכרות של ההורים.
  3. היקף הוצאות הילדים.

באשר לילדים מתחת לגיל 6 – חלה חובת המזונות על האב ועומדת ע"ס של כ- 1400 ₪ לילד בתוספת מדור (דמי שכירות) או מדור רעיוני (משכנתא) כאשר רכיב זה עומד על 30% מדמי שכירות/משכנתא לילד אחד, 40% לשני ילדים ו- 50% לשלושה ילדים ומעלה.

כמו כן, על הצדדים לשאת בחלקים שווים בהוצאות נטל הבריאות של הילדים.

במידה והפרשי השכר גבוהים אזי חלוקה זו לא תהא בחלקים שווים.

בבית הדין הרבני – הדין החל קובע כי חובת המזונות הינה על האב עד גיל 15 והחל מגיל 15 קיימת הפחתה מכוח "מזונות מדין צדקה" שם נבחנים דמי המזונות עפ"י הקריטריונים שחלים בביהמ"ש למשפחה לילדים מגיל 6 עד גיל 18.

דמי המזונות של ילדים מגיל 18 – הן בבית המשפט למשפחה והן בבית הדין הרבני, דמי המזונות של ילדים מגיל 18 ועד שחרור מצה"ל עומדים על 1/3 מדמי המזונות הקודמים.

מזונות אשה

אישה הקשורה בקשר נישואין, זכאית למזונותיה מבעלה כל עוד קשר הנישואין עומד בתוקפו. המזונות משולמים לאישה עד מועד הגירושין בין בני הזוג, או עד מתן פסק דין לגירושין על ידי בית הדין הרבני.

מי זכאית למזונות אשה?

אישה יהודיה הקשורה בקשר נישואין לאיש כדת משה וישראל:

אישה הנשואה על פי ההלכה היהודית, זכאית למזונותיה מבעלה כל עוד קשר הנישואין עומד בתוקפו (אלא אם כן האישה בגדה בבעל, עזבה את הבית ללא סיבה מוצדקת, או שהיא עובדת והכנסתה מספיקה לכל צרכיה).

המזונות משולמים לאישה עד מועד הגירושין בין בני הזוג או עד מתן פסק דין לגירושין על ידי בית הדין הרבני.

אישה מוסלמית הקשורה בקשר נישואין בהתאם לדת האיסלאם:

אישה נשואה בהתאם לדין השרעי, זכאית למזונות אישה אם קשר הנישואין עומד בתוקפו, וכל עוד היא לא עזבה את הבית מסיבה שאינה מוצדקת ולא הוכרזה כמורדת בבעלה.

בהתאם לדין השרעי, מזונות האישה הם זכותה גם אם היא עובדת ויכולה לכלכל את עצמה, ואין לבעלה כל זכות בכספיה.

בני זוג מעורבים/ שאינם משתייכים לעדה דתית מוכרת:

הדין האישי אינו חל על בני זוג מעורבים (בני זוג שאינם משתייכים לאותה עדה דתית).

למרות זאת, במקרה שהדין האישי אינו מכיר בנישואין אך יש להם תוקף כלפי המדינה (למשל בנישואין אזרחיים בחו"ל), בית המשפט רשאי לפסוק מזונות אישה "חוזיים".

בני זוג המוגדרים כ"חסרי דת", או שאינם שייכים לאחת מהעדות שלהן בית דין מוכר בארץ, זכאים למזונות על פי החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי"ט-1959.

מי לא זכאית למזונות אשה?

אישה עובדת, מלבד במקרים מסוימים, לא תהיה זכאית למזונות.

עם זאת, כאשר מדובר באישה מוסלמית, היא תהיה זכאית למזונות גם היא עובדת.

במקרים בהם הבעל מסרב לתת לאשתו גט למרות הוראה מפורשת של בית הדין הרבני, עשויה האישה להיות זכאית למזונות מעוכבת, גם אם היא אינה זכאית למזונות אישה.

לקוחות ממליצים
דילוג לתוכן