תחומי התמחות

ניהול עיזבון

בד"כ בית המשפט ממנה מנהל עיזבון כאשר קיימת מחלוקת בין יורשים, בנוגע לצוואה או לירושה ללא צוואה. בית המשפט ממנה את עורכי הדין של הצדדים כמנהלי עיזבון או ממנה מנהל עיזבון ניטרלי. בכל המקרים בהם בית המשפט ממנה מנהל עיזבון הוא ממנה עו"ד.

אך כאשר אדם עורך צוואה הוא יכול למנות את מי שהוא רוצה כמנהל עיזבון, בצוואה עצמה. כך לדוג' אדם שעורך צוואה יכול למנות את אחיו / אחותו כמנהל עיזבון ובלבד שאותו אדם איננו יורש עפ"י הצוואה.

תפקידו של מנהל העיזבון הינו לרכז את כלל נכסי העיזבון ולחלקם בהתאם לצוואה או בהתאם להוראות בית המשפט, בין היורשים. בתוך כך יכול מנהל העיזבון לתור אחר כלל רכוש העיזבון באמצעות צווי בית המשפט ואפילו למכור נכסי נדל"ן הכלולים בנכסי העיזבון.

כשבית המשפט ממנה את מנהל העיזבון, על מנהל העיזבון לדווח אודות פעולותיו הן לבית המשפט והן לאפוטרופוס הכללי. כשעורך הצוואה ממנה בעצמו בצוואה את מנהל העיזבון, אזי יגיש מנהל העיזבון דו"ח מדי שנה אודות פעולותיו.

שכרו של מנהל העיזבון נקבע עפ"י חוק ועומד על 3% + מע"מ מכלל נכסי העיזבון, והיה והאחרון מתמנה ע"י בית המשפט ומוכיח כי עשה פעולות רבות ומרובות לניהול העיזבון, רשאי בית המשפט לעלות את שכרו.

לקוחות ממליצים
דילוג לתוכן